La Princesse Maleine
Maurice Maeterlinck

Mise en scène Jean-Christophe Blondel
Dramaturgie Christèle Barbier
Traduction Mingnan Wang
Production Chunyan Ning
Scéno, costumes Tormod Lindgren
Chorégraphie Le groupe Shifts

Avec
Teng Weimin, Dong Lina, Wang Juan,
Quan Jing, Yu Yunsong, Shang Zhenshui,
Li Chunran, Li Xuemei, Yang Kang, Li Zenghui,
Liu Yujia, Cui Zhenyun, Sun Hui, Meng Danfeng

Musique (sur scène) Li Zenghui